27. - 28.10. 2017 VIII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O LOGOTERAPII

Pozývame vás na VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému

"HĽADANIE ODPOVEDÍ NA EXISTENCIÁLNE OTÁZKY"

Termín: 27.-28. október 2017
Miesto:
AULA PÁZMANEUM, FZaSP Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie 1, Trnava (piatok)
AULA 1A1, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, Trnava (sobota)

POZVÁNKA
PROGRAM
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
UBYTOVANIE
XXXI. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP Vás pozývajú na XXXI. ČESKO-SLOVENSKÚ PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU.

Hlavná téma konferencie:RÔZNE SMERY – SPOLOČNÝ CIEĽ
Termín podujatia: 9.-12. november 2017
Miesto: Piešťany
Bližšie informácie: http://www.kongres-kami.sk/psychoterapia/
29. september 2016 HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA AKO PASTORAČNÁ VÝZVA

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Hľadanie zmyslu života ako pastoračná výzva. Konferencia sa bude konať v Prešove, v Aule GTF PU.
21. október 2016 VII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O LOGOTERAPII

Pozývame vás na VII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému „Probouzející zážitek“. Konferencia sa bude konať v Brne na Fakulte sociálních studií MU.
23.-25. september 2016 THE FUTURE OF LOGOTHERAPY III

Inštitút Viktora Frankla vo Viedni, v spolupráci s priateľmi a spolupracujúcimi partnermi, pozýva na III. ročník „International Viktor Frankl Congress on Logotherapy and Existential Analysis“. Kongres sa uskutoční v kampuse Viedenskej univerzity.
Psychoterapeutický výcvik pre absolventov humanitných odborov VŠ a pracovníkov pomáhajúcich profesií

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) otvára v roku 2016 štvorročný psychoterapeutický výcvik so zameraním na logoterapiu a existenciálnu analýzu. Po ukončení výcviku absolventi získajú od Slovenského inštitútu logoterapie Osvedčenie o absolvovaní výcviku v príslušnom psychoterapeutickom smere.
Výberové konanie sa uskutoční v sobotu 23. januára 2016 v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava.
Prihlášky na výberové konanie posielajte mailom alebo poštou na adresu SILOE najneskôr do 20. 1. 2016.
Poznámka: V prípade, že sa niektorí záujemci o výcvik nemôžu zúčastniť výberového konania v januári, plánujeme náhradný termín v marci - v sobotu 19. marca 2016.
Kontakt:
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
Čerešňová 5
811 04 Bratislava
Web: www.logoterapia.sk
E-mail: institut.logoterapia@gmail.comAkreditovaný výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) otvára v roku 2016 štvorročný psychoterapeutický výcvik a vzdelávanie so zameraním na logoterapiu a existenciálnu analýzu. Tento psychoterapeutický program má akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR a je realizovaný v spolupráci so Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP). Absolventi výcviku po splnení požadovaných kritérií získajú certifikát v pracovnej činnosti Psychoterapia a (alebo) budú zapísaní do Zoznamu psychoterapeutov SR.
Výberové konanie sa uskutoční v sobotu 23. januára 2016 v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava.
Prihlášky na výberové konanie posielajte mailom alebo poštou na adresu SILOE najneskôr do 15. 1. 2016.
Kontakt:
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
Čerešňová 5
811 04 Bratislava
Web: www.logoterapia.sk
E-mail: institut.logoterapia@gmail.com16.-17.10. 2015 Konferencia o logoterapii

Pozývame vás na VI. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii

"...napriek všetkému POVEDAŤ ŽIVOTU ÁNO"

Konferencia sa uskutoční v Bratislave v dňoch 16.-17. október 2015. Detailnejšie informácie sú uvedené v Pozvánke a Programe konferencie. Prihlasovanie na konferenciu je možné elektronicky cez Prihlasovací formulár. Termín prihlasovania je do 10. októbra 2015.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.