SUPERVÍZIA

Supervízne štvrtky
Miesto: Dom Quo Vadis (miestnosť Alfa), Hurbanovo námestie 1, Bratislava
Čas: 16.00 – 18.00
Termíny:
23.1.2020
20.2.2020
19.3.2020 - supervízia je zrušená. Kontaktujte doc. PhDr. J. Stempelovú, PhD. (0948 031092)
23.4.2020
21.5.2020
18.6.2020

Supervízne stretnutia v Trnave
Miesto: Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, Trnava
Čas: 16.30 – 19.00
Termíny: po dohode s doc. Stempelovou, PhD.