VEDECKÉ KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

 • Sympozjum polsko-slowacke, 17.-19.5. 2001, Lublin, Poľsko, „Podmiot – osoba: W kierunku psychologii podmiotu osobowego“
 • Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou , 29.-30.4. 2002, Modra Harmónia, Problémy a perspektívy filozofických, humanitných a sociálnych vied, Sekcia 8: „Zmysel ľudskej existencie v 21. storočí“
 • Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, máj 2003, Svit, „Logoterapia – Psychoterapia pre tretie tisícročie“
 • Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 9.6. 2004, Trnava, „Človek pri hľadaní seba samého – logoteoretický prístup“
 • Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 31.8.-1.9. 2010, Dolná Krupá, „Človek a hodnoty: existenciálne významné hodnoty v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte“
 • Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 8. apríl 2011, VŠZaSP sv. Alžbety, Žilina, „Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládežou“

ČESKO-SLOVENSKÉ KONFERENCIE O LOGOTERAPII

 • I. česko-slovenská konference o logoterapii, 2010, Vranov u Brna, ČR, „Aby se život mohl podařit - existenciální náměty pro psychologickou praxi“
 • II. česko-slovenská konferencia o logoterapii, 2011, Marianka pri Bratislave, SR, „Výzvy a paradoxy života ako inšpirácia pre logoterapiu“
 • III. česko-slovenská konference o logoterapii, 2012, Praha, ČR, „Vztahy, které uzdravují“
 • IV. česko-slovenská konferencia o logoterapii, 2013, Marianka pri Bratislave, SR, „Hodnota života a krehkosť človeka“
 • V. česko-slovenská konference o logoterapii, 2014, Olomouc, ČR, „Osamělost mezi lidmi“
 • VI. česko-slovenská konferencia o logoterapii, 2015, Marianka pri Bratislave, SR, „...napriek všetkému povedať životu áno“
 • VII. česko-slovenská konferencia o logoterapii, 2016, Brno, ČR, „Probouzející zážitek“
 • VIII. česko-slovenská konferencia o logoterapii, 2017, Trnava, SR, „Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky“
 • IX. česko-slovenská konferencia o logoterapii, 2018, Olomouc, ČR, „Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství“
 • X. česko-slovenská konferencia o logoterapii, 2019, Bratislava, SR, „Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach“