Poslanie

Základným cieľom Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE) je realizácia aktivít v oblasti prevencie a podpory duševného zdravia, osobitne formou akreditovaných výcvikov a celoživotného vzdelávania odborníkov v logoterapii, ako aj rozvíjania vedecko-výskumných, edukačno-preventívnych, pastorálno-poradenských programov a psychoterapeutických intervencií s týmto zameraním. Napĺňanie cieľov inštitútu sa realizuje v súlade s rešpektovaním dôstojnosti človeka, univerzálnych hodnôt a kresťanskej etiky.

Akreditácia

Inštitút SILOE je akreditovaným členom medzinárodnej siete inštitútov logoterapie, ktoré zastrešuje Franklov inštitút vo Viedni. V rámci certifikačného štúdia v psychoterapii zabezpečuje SILOE (pod gesciou Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii) dlhodobé vzdelávanie a výcvik v logoterapii, ktorý má akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR.

Spolupráca

SILOE patrí k zakladajúcim členom Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP). Dlhodobo spolupracuje so Sekciou existenciálnej psychológie Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a s inštitútmi, logoterapeutmi a logoterapeutkami z Čiech, Poľska a Rakúska.

Etablovanie

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) bol etablovaný v roku 2010. Personálne i svojím poslaním nadväzuje na víziu Inštitútu existenciálnej psychológie a noo-logoterapie, ktorý pôsobil na akademickej pôde Trnavskej univerzity od roku 2001 do roku 2010.

Logo inštitútu

Autorom loga inštitútu je maliar a grafik, majster brilantnej práce s líniou, Miroslav CIPÁR, ktorému patrí naša vďaka za jeho dar.

Kontakt

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
www.logoterapia.sk
institut.logoterapia@gmail.com
Tel: 0918 588 912, zo zahraničia 00421-918-588912