LEKTORSKÝ TÍM

Teoretická časť
Doc. PhDr. Karel BALCAR, CSc.
Doc. Dr. theol. Gloria BRAUNSTEINER, PhD.
Mgr. Marta GAŠPARÍKOVÁ, PhD.
Doc. Mgr. Peter HALAMA, PhD.
MUDr. Mária KRÍŽOVÁ, PhD.
Mgr. Jana KUNOVÁ, PhD.
Doc. MUDr. Marian MRÁZ SJ, PhD.
PhDr. Mgr. Iva MOCÁKOVÁ
Doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc.
Prof. Dr. hab. Kazimierz POPIELSKI, Dr.h.c.
Doc. PhDr. Judita STEMPELOVÁ, PhD.

Praktická časť
Doc. PhDr. Karel BALCAR, CSc.
Mgr. Kamil BARTOŇ
PhDr. Martina KOSOVÁ
Doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc.
PhDr. Vlastimil SOJKA
Doc. PhDr. Judita STEMPELOVÁ, PhD.

SUPERVÍZORI

PhDr. Marián GARBÁR
Mgr. Marta GAŠPARÍKOVÁ, PhD.
PhDr. Martina KOSOVÁ
Doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc.
Prof. Dr. hab. Kazimierz POPIELSKI, Dr.h.c.
MUDr. Igor SMELÝ, PhD.
Doc. PhDr. Judita STEMPELOVÁ, PhD.

CVIČNÍ TERAPEUTI

Cviční terapeuti – logoterapia
PhDr. Marián GARBÁR
PhDr. Mária JANCUROVÁ
MUDr. Mária KRÍŽOVÁ, PhD.
PhDr. Martina KOSOVÁ
Doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc.
Doc. PhDr. Judita STEMPELOVÁ, PhD.

Cviční terapeuti z iných psychoterapeutických smerov
PhDr. Mgr. Alena HEŘMÁNKOVÁ
MUDr. Daniela HRTÚSOVÁ
MUDr. Igor SMELÝ
PhDr. Vlastimil SOJKA
PhDr. Hana ŠČIBRANYOVÁ
Doc. Mgr. Ladislav TIMUĽÁK, PhD.

VÝSKUMNÝ TÍM

Mgr. Matúš BIEŠČAD, PhD.
Doc. Mgr. Peter HALAMA, PhD.
RNDr. Ľuba HUNÁKOVÁ, CSc.
Doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc.
Dr. Lilia SUCHOCKA
Doc. Mgr. Ladislav TIMUĽÁK, PhD.